fbpx

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

 

Üzemeltető adatai:

Név: Jacevics Anna, Kocsis Zoltán egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 53961844

Adószáma: 69979204-1-41

PR száma: PR8294

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Képviselő: Jacevics Anna

Telefon: +36/30/489-3033
Email: info@aranyelet.hu

 

1.Bevezetés

(a) Az Eladó ékszerekkel és kiegészítőkkel foglalkozik, melyeket webáruházán keresztül értékesít a www.aranyelet.hu-n. Az általános feltételek minden olyan beszerzésre vonatkoznak, amikor Vásárló Eladótól szerez be terméket és szolgáltatást, amennyiben a Felek nem rendelkeznek ettől eltérően.

(b) Ezen feltételek esetében a vásárló magányszemély, aki az Eladótól kizárólag magán és személyes célokra vásárol, nem kereskedelmi vagy egyéb tevékenység folytatása céljából. A vállalkozó ezen feltételek értelmezése alapján bármely olyan magánszemély, jogi személy vagy társaság, aki jogalanyként vásárol, kereskedelmi vagy egyéb tevékenysége folytatása céljából.

(c) Az alábbi feltételektől való bármilyen eltérés, kiegészítés és ezekkel kapcsolatos ellentmondás esetén a szerződés érvénytelen, kivéve ha a Vásárló és az Eladó előzetesen,egy külön megállapodásban nem rendelkeztek ettől eltérően.

(d) Az ezen az oldalra található feltételek bármikor megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az új feltételek a régebbi feltételeket felülírják.

(e) Jelen oldal használatával (beleértve az oldal elérését, böngészését vagy az ezen való regisztrációt) feltétel nélkül elfogadja ezen Feltételeket, és vállalja hogy a jövőben is ezekkel egyetértésben jár el.

  1. Szerződéskötés.

(a) Az Eladó, bármikor, kizárólagosan, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a ajánlatát. Minden erőfeszítés arra irányul, hogy a www.aranyelet.hu termékekről készült, a weboldalon látható képeken megjelenített szín, dizájn és stílus teljes mértékben megfeleljen a valódi terméknek, előfordulhat, hogy számítógépe műszaki korlátai a megfelelő színmegjelenítést nem teszik lehetővé. Ennek megfelelően a www.aranyelet.hu semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen, a termékeket a weboldalon megjelenítő fényképeken vagy a grafikai ábrázolásokon lévő esetleges hibáért vagy pontatlanságokért. Amennyiben a termékekkel kapcsolatban kérdése van, felveheti a kapcsolatot Vevőszolgálatunkkal a következő e-mail címen: info@aranyelet.hu címen.

(b) A megrendelés megerősítése arra utal, hogy a Vásárló teljes mértékben elfogadja a Szerződési feltételeket. Minden megrendelés leadása, a www.aranyelet.hu weboldalán, online, tehát az interneten keresztül történik. Az ügylet adott termék(ek) vonatkozásában kötelező érvényű vételi szerződést jelent. Amennyiben az online rendelési folyamat során megnyomja a “Megrendelés elküldése” gombot, a Vásárló kötelező érvényű megrendelést küld a bevásárlókosarában lévő termékekre. A megrendelést nem lehet megváltoztatni vagy törölni, kivéve a Szerződéses feltételekben rögzített express feltétek esetében.

(c) A Vásárló megrendelése fogadásáról e-mailben kap tájékoztatást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első e-mail beérkezése nem jelenti a szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor megkapja a megrendelés visszaigazolását, vagy a termékek kiszállítására vonatkozó e-mailt.

(d) Amennyiben az Eladó szállításra összekészíti a termékeket, az szintén a megrendelés elfogadásának minősül. Az Eladó fenntartja megrendelés indoklás nélküli visszautasítására vonatkozó jogát.

(e) A megrendelés azzal a kikötéssel kerül elfogadásra, hogy a www.aranyelet.hu leszállítja az Eladónak a megrendelésben szereplő termékeket.

Ez a feltétel abban az esetben érvényes, amennyiben az Eladó a megfelelő módon megrendelte a terméket, de alvállalkozója saját hibájából nem szállít. Az Eladó a termékek gyártására minden ésszerű erőfeszítést megtesz. Amennyiben a termékeket nem lehet legyártani, a www.aranyelet.hu haladéktalanul visszatéríti a már beérkezett pénzösszeget. Amennyiben a termékek nem elérhetők, vagy csak részben elérhetők, a Vásárló erről haladéktalanul tájékoztatást kap.

(f) A szerződés megkötése után – és amennyiben a termékek elektronikus úton kerültek megrendelésre – a szerződés szövege, a jogilag kötelező feltételekkel együtt, a Vásárló részére megküldésre kerül e-mail útján. A weboldalon a megrendeléssel kapcsolatban rögzített adatok a Vásárló és a www.aranyelet.hu közötti ügylet létrejöttének bizonyítékául szolgálnak. Amennyiben vita alakulna ki a www.aranyelet.hu egy Vásárló között egy, a weboldalon kötött ügylettel kapcsolatban, a www.aranyelet.hu által rögzített adatok cáfolhatatlan bizonyítéknak tekinthetők adat ügylet tartalmára vonatkozóan.

  1. A tulajdonjog fenntartása és visszavonása

(a) A Vásárlók vonatkozásában: A megrendelt termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában maradnak.

A Vállalkozók vonatkozásában: Az Eladó mindaddig jogosult fenntartani az áruhoz való jogát, amíg a folyamatban lévő ügylettel kapcsolatban minden követelés rendezésre nem kerül.

(b) Amennyiben a Vásárló megszegi a szerződéses feltételeket (különösen nem-fizetés, hitelképességre vagy jogi eljárásra, vagy a Vásárló tulajdonára vonatkozó felszámolási eljárás adatainak meghamisítása esetén), az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől, és bármikor az áru visszaszállítását követelni, amennyiben a Vásárló nem tudja – vagy csak részben tudja – a megrendelt termékeket kifizetni.

(c) A Vállalkozónak jogában áll adott termékeket normál üzletmenetben újra értékesíteni, de az összes tartozást az Eladóra ruházza át, az összeg a számla végső összege lesz, belefoglalva az összes költséget, mely Vásárlónak vagy harmadik félnek való értékesítése során felmerült. A Vállalkozó elfogadja az átruházást. Az átruházás megtörténte után a Vállalkozónak jogában áll behajtani a követelést. Az Eladó fenntartja a jogot a követelést behajtására, amennyiben a Vállalkozó nem megfelelően teljesíti kötelezettségét, vagy fizetési késedelembe esik.

(d) A Vásárló kérésére az Eladónak kötelezettsége biztosítékot nyújtani, amennyiben a Vásárlótól realizálható érték több mint 10%-al meghaladja a tőlünk várt követeléseket. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy válasszon, mely biztosítékot szabadítja fel.

  1. Árak és Fizetés

(a) Az árak változhatnak. Az árak számítása a szállítás napján érvényes árlistában szereplő árak és kedvezmények alapján történik.

(b) A Vásárlónak csak abban az esetben van joga egymás ellenében elszámolni tartozásokat és követeléseket, de ezt csak megalapozott, az Eladó által elismert követelések esetében teheti meg. A Vásárló élhet ezzel a jogával, ha az ugyanabból az ügyletből származó ellenkövetelések összevonása miatt nem kell fizetnie.

(c) Bármilyen árképzési hiba vagy hibás termék információ esetén a tipográfiai vagy rendszerhibák miatt a www.aranyelet.hu fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hibás adatokkal ellátott megrendeléseket, anélkül, hogy a vásárlónak további kötelezettségeket kellene vállalnia a megrendelés visszaigazolásának vagy a szállítási értesítés kézhezvételét követően.

  1. Kockázat átszállása

(a) A Vásárló felelős azért, hogy ellenőrizze, hogy a megrendelésének megfelelő terméket kapta-e, haladéktalanul a beérkezés után. Bármilyen eltérés esetén nem kell átvennie a csomagot, a problémát (pl. manipulálásra szolgáló bizonyíték, sérült termék, hiányzó termék, a rendelttől és/vagy a fuvarlevélen szereplőtől eltérő termék) írásban fel kell tüntetnie a szállítónál lévő nyilatkozaton. Ne feledje, hogy a véletlen elvesztés vagy sérülés kockázata – beleértve a szállítás alatt történteket is – az átvétel pillanatában a Vásárlóra száll át.

(b) A Vállalkozók esetében a termékkel kapcsolatos véletlen veszteség vagy sérülés kockázata az átadáskor száll át a Vállalkozóra. Amennyiben szállítmányozó igénybevételére kerül sor, akkor a termékre vonatkozó kockázat a szállítónak – vagy bármilyen más személynek, akinek a feladata a szállítás -, való átadáskor száll át. A rendelt áru átvételének Vásárló vagy Vállalkozó részéről történő visszautasítása mindenképpen átadásnak minősül.

(c) Miután leadta megrendelését, beleértve a termékrészleteket és a rendelés lezárását, az e-mail-ben küldött visszaigazoláson feltüntetett ár nem tartalmazza a “vámköltségeket” (ha van ilyen) melyeket az országában exportokra és importokra fizetni kell. A Vásárló a megrendelés leadásával feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy minden kiegészítető költség fedezése az ő felelőssége.

  1. A fogyasztó elállási joga

(a) Lemondási feltételek

(i) Amennyiben az Eladó nem tud az előzetesen jelzett időpontban szállítani, erről a Vásárlót haladéktalanul értesítenie kell. Amennyiben az Eladó üzleti működésében fennakadások vannak, melyekért nem felelős, vagy a fennakadások az alvállalkozóknál állnak fent, akkor a szállítási határidő a fennakadások hosszával meghosszabbodik. A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül elállnia a szerződéstől az áru visszaküldésével és a „Visszáru nyomtatvány” benyújtásával a termék átvételétől számított 60 napon belül; valamint a Visszáru Irányelvekben leírt feltételeknek való megfelelés esetén. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, melyeket a Vásárló előírásai alapján készítettek, vagy a Vásárló utasítási alapján alakítottak át.

(ii)Az időszak akkor kezdődik, amikor az Eladó megkapja a Vásárló írásbeli utasítását a rendelés törlésére (amennyiben egy megrendelést több részletben került leszállításra az időszak nem kezdődik el az első részlet átvétele előtt) és nem megelőzve azt az időpontot, amikor az Eladó teljesítette információs felelősségét, és egyéb jogi kötelezettségeit. A lemondás megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen, hogy mind a nyilatkozatát, mind az árut küldje a megfelelő időben.

 

A lemondást a következő címre küldje:

www.aranyelet.hu
1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Telefon: +36/30/489-3033
Email: info@aranyelet.hu

 

(b) Az elállás következményei

(i) Az elállás abban az esetben sikeres, ha az áru és a pénz, melyek az üzlet során gazdát cseréltek a két fél között, beleértve az időközben szerzett előnyöket (pl. kamat) is, átadásra kerülnek. Amennyiben a Vásárló nem tudja visszaküldeni a terméket, vagy csak egy részét tudja visszaküldeni, vagy sérülten küldi vissza, a Vásárlónak kompenzálnia kell az Eladót az áru teljes helyettesítési értékével, ill. ha nem jóhiszeműen vagy jogtalan haszonszerzésre használta a terméket, abban az esetben, ha emiatt nem hiúsulhat meg az elállás. Nem kell kompenzációt fizetni azon termékek esetében, melyeket rendeltetésszerű használtak.

(ii) A visszaszállítás költségét a Vásárlónak kell fizetnie. Az Eladó nem fogadja el az árut, amennyiben a csomag nem megfelelő bélyeggel vagy bélyeg nélkül érkezik.

Az Eladónak a Vásárló visszáruját az áru beérkezésétől számított 2-4 napon belül intézni kell. A postán nem küldhető termékek elszállításáról az Eladó gondoskodik.

Az Eladónak az elállásra vonatkozó nyilatkozat megküldésétől számított, vagy az áru átvételétől számított 30 napon belül vissza kell utalnia a vonatkozó összeget. Az Eladó joga megállapítani, hogy a termék eredeti állapotban van-e, amikor a www.aranyelet.hu-hoz visszaküldésre kerül. Az Eladó nem felelős amennyiben a Vásárló által visszaküldeni kívánt áru elveszik, rossz helyre küldik, vagy későn érkezik, ezért a Vásárlónak kell vállalnia a szállításra vonatkozó felelősséget.

(iii) A következő termékek visszaküldésére nincsen mód:

Azok a termékek, melyeket a Vásárló előírásai alapján készítettek, vagy a Vásárló utasítási alapján alakítottak át.

  1. Visszáruk

(a) Amennyiben a Vásárló természetes személy, aki magán megrendelést küld és nem áll szándékában vállalkozás útján vagy egyéni vállalkozóként üzleti célra használni, akkor ő a Vásárló és megilleti a visszavonásra és visszatérítésre vonatkozó jog, melyekről a továbbiakban olvashat.

Vásárló a terméket köteles eredeti állapotában és csomagolásában visszaküldeni.

(b) Az elállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a termék nem gravírozott, és/vagy nem a Vásárló külön kérése alapján, vagy személyre szabottan került kialakításra.

  1. Szavatosság

(a) A szállított termékek kis, ésszerű mértékben különbözhetnek az interneten ábrázolt terméktől, a Vásárlónak a termékinformációkat rendelés jóváhagyása előtt ellenőriznie kell.

(b) Az Eladó előre választhat, hogy szavatossági jogát későbbi teljesítés esetében javítással vagy cseredarab szállításával kívánja érvényesíteni. Az Eladónak jogában áll visszautasítani a kiválasztott módot, amennyiben ez nem elérhető, vagy csak ésszerűtlen mértékű költségek mellett elérhető, és a teljesítés másik módja nem okoz a Vásárlónak jelentős veszteséget.

Vállalkozók esetén az Eladó előre meghatározza, hogy a garanciális probléma esetén jogorvoslatot vagy cserét nyújt.

(c) Amennyiben az utólagos teljesítés nem valósul meg, a Vásárló kérheti a díj csökkentését, vagy a megállapodás megszüntetését (visszavonás). Kis hibák esetén a Vásárlónak nincs joga az elállásra, tekintettel a közös érdekekre. Az alvállalkozókkal szembeni kártérítési igény esetén, a szolgáltatás vagy szállítás teljesítése helyett a Vásárló számlával bizonyítható és engedélyezett felesleges kiadásainak megtérítését kérheti. Amennyiben a Vevő kártérítési igénnyel lép fel, a 9/a részben meghatározott Korlátozott felelősségről szóló pontok az irányadók.

(d) A Vásárló jogai termék hibák esetén akkor érvényesek, ha a Vásárló megfelelően teljesítette a kivizsgálásra és az értesítésre vonatkozó kötelezettségeit. Különösen a Vállalkozók kötelesek a nyilvánvaló termék hibákról értesítést küldeni, amilyen hamar csak lehet, legkésőbb két héttel az áru átvétele után; a garancia érvényét veszti, ha ez nem történik meg. A hibás termékek pontos feladása vagy az azonnali értesítés a termék hibáiról akkor fogadható el bejelentésként, ha határidőn belül megtörténik. A Vállalkozó felelőssége megtenni az összes szükséges nyilatkozatot, különös tekintettel a hibák részletezésére és felfedezésük napjára, és az értesítést időben küldeni.

(e) Amennyiben a Vásárló Vállalkozó, a gyártó termékről készített kereskedelmi leírása alapján dől el, hogy a termék minősége megfelel-e az elvárható normának. Semmilyen más nyilvános kijelentés, tanúsítvány vagy a gyártói hirdetésben szereplő adat nem fogadható el szerződéses leírásnak a termékre vonatkozóan.

(f) A Vásárlói garancia a termék szállításától számított 1 évig érvényes. Ez a 1 éves garancia periódus nem érvényes abban az esetben, ha a Vásárló szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal kezeli a terméket. A fenti felelősség korlátozások nem érvényesek, amennyiben a veszteség halálos kimenetelű baleset, fizikai sérülés vagy egészségkárosodás következtében történik.

(g) Az Eladó semmilyen más, jogilag kötelező garanciát nem nyújt a Vásárlónak, amennyiben erről külön megállapodás nem születik. A gyártói garanciák változatlanok maradnak.

  1. Korlátozott felelősség

(a) Az Eladó felelősségi körébe tartozó kismértékű kötelezettségszegés, és az alvállalkozók felelőssége a termék típusára jellemző előrelátató, jellemző-szerződéses, azonnali, átlagos hibákra korlátozódik. Ez vonatkozik az Eladó jogi képviselői, vagy ügynökei kismértékű kötelezettségszegésére is. Az Eladó felelős a Vásárló szerződéses jogainak megsértése esetén. A szerződéses jogok azok, amelyeket a szerződés kötelezően előír az aláírók számára. Az Eladó azon kötelezettségek megsértéséért felelős, melyek a szerződés megvalósulását ellehetetlenítik a szabályok alapján, és melyek betartásában a felhasználók általánosan megbíznak.